40. Konferencia Kliniky detí a dorastu
UPJŠ LF a DFN v Košiciach

6. 6. 2024, Hotel Yasmin, Košice

Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Gabriela Šujanová
Krivá 23, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 918 622 533
e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk