40. Konferencia Kliniky detí a dorastu
UPJŠ LF a DFN v Košiciach

6. 6. 2024, Hotel Yasmin, Košice

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Gabriela Šujanová
Telefón: +421 918 622 533

Registrácia je ukončená